Rozwój przez sztukę

 

:-)

Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna być zabawą

 

 

 

 

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE W POŁĄCZENIU Z ARTETERAPIĄ

Dzieci podczas zajęć:

  • Rozwijają zdolności manualne, poprzez wykorzystanie różnych form plastycznych

  • Pracują nad rozwojem własnej osobowości, gdyż to właśnie sztuka kształtuje twórczą wyobraźnię, dostarcza wiedzy o samym sobie, uczy samoakceptacji i niezależnego myślenia

  • Uczą się pracy w zespole ( projekty grupowe)

  • Poznają nowe formy wyrażania siebie ( projekty indywidualne)

  • Budują wiarę w siebie i swoje możliwości twórczego rozwiązywania problemów

  

„Życie to droga od fantazji do realności” - w myśl tegoż powiedzenia rozbudzam wyobraźnię dzieci w której ukryte są piękne marzenia. We wszystko, co robię wkładam serce, energię, doświadczenie. Ukazuję to, co dobre, prawdziwe, wartościowe, pożyteczne.

Pracuję w myśl psychopedagogiki i arteterapii, łącząc pedagogikę, psychologię i sztukę.

Uczę, rozwijam, bawię, kierując się zasadą „szkoły wolnej od przymusu”.